Otázky a odpovědi

Dali jsme dohromady odpovědi na často kladené otázky ohledně prodeje pozemků ve Stěžově.

prodej a aukce

Jak si koupit pozemek?

1. Vyberte si svůj pozemek zde, přečtěte si podmínky účasti.

2. Vyplňte přihlášku do elektronické aukce a odešlete ji na info@tendera.cz.

3. Složte aukční jistotu, obdržíte výzvu k registraci v elektronickém nástroji.

4. Po registraci se seznamte s prostředím el. nástroje, je k dispozici detailní návod.

5. V uvedený termín aukce se přihlaste do svého účtu v el. nástroji a zúčastněte se aukce.

6. Pokud vyhrajete, budete Obcí Milín vyzváni ke složení kupní ceny a následně k  podpisu kupní smlouvy. V opačném případě se můžete účastnit jiné aukce v některém z pozdějších termínů.

Jak bude prodej probíhat?

Pozemky budou prodávané formou elektronické aukce prostřednictvím webového portálu https://prodej.ezak.cz/

Kde najdu podmínky prodeje?

Podmínky prodeje jsou obsaženy v Aukčních vyhláškách a jejich přílohách a budou postupně k dispozici na úřední desce Obce Milín a na tomto webu.

Kdy bude schválen prodej pozemků?

Výsledky aukcí budou schváleny Radou Obce Milín při nejbližším jednání Rady Obce Milín následujícím po termínu konání aukce (max. do 14ti dnů po konání aukce).

Jaký je termín aukce?

Pozemky se budou prodávat postupně v jednotlivých aukcích. První termín aukce pro prodej pozemků 06 a 01 se bude konat dne 14. 7. 2022. Další termíny aukcí pro prodej ostatních pozemků budou zveřejněny v aukčních vyhláškách zveřejněných na úřední desce Obce Milín a na tomto webu.

 

Jak se do aukce přihlásit?

Do aukce je možné se přihlásit vyplněním a doručením Přihlášky do elektronické aukce poštou na adresu TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 60200 Brno nebo elektronicky na e-mail info@tendera.cz . Po doručení Přihlášky do elektronické aukce a složení aukční jistoty obdrží zájemce prostřednictvím webového portálu https://prodej.ezak.cz/ výzvu k dokončení registrace v aukčním prostředí.

Pokud si někdo ze zájemců s aukcí neporadí, je možné, aby ho zastupovala realitní kancelář nebo právní zástupce na základě plné moci?

Zájemce se může nechat při aukci zastoupit jinou osobou.

Administrátor aukce přiřadí k dané aukci osobu, kterou zájemce o pozemek určí.

Mohu koupit více pozemků?

Ano, jeden zájemce (jedna fyzická nebo právnická osoba, manželé nebo budoucí spoluvlastníci) může koupit i více pozemků.

Budou se prodávat všechny pozemky najednou?

Ne, pozemky se budou prodávat postupně v jednotlivých aukcích. První termín aukce pro prodej pozemků 06 a 01 se bude konat dne 14. 7. 2022. Další termíny aukcí pro prodej ostatních pozemků budou zveřejněny v aukčních vyhláškách zveřejněných na úřední desce Obce Milín a na tomto webu.

cena a platba

Jaká bude vyvolávací cena pozemků?

Vyvolávací cena pozemků je 1.000, – Kč bez DPH za m2, tzn. 1.210, – Kč vč. DPH za m2.

Jaká bude aukční jistota a minimální příhoz?

Aukční jistota u pozemků 01 – 04 a 06 je 50.000, – Kč
Aukční jistota u pozemku 05 je 20.000, – Kč
Pokud se bude jeden zájemce hlásit do více aukcí, musí složit aukční jistotu za každou takovou aukci.
Minimální příhoz je 10.000, – Kč, max. příhoz není omezen

Bude finanční jistota stržena z části kupní ceny při získání pozemku?

Ano, aukční jistota vítěze aukce bude započtena k úhradě kupní ceny. Ostatním účastníkům aukce bude aukční jistota vrácena do 5 dnů na účet, z kterého byla poukázána.

Do kdy musím zaplatit kupní cenu?

Kupní cena musí být složena na účet Obce Milín nejpozději do 30 dnů od schválení výsledků jednotlivých aukcí Radou Obce Milín.

lokalita a pozemky

Je možné si pozemky prohlédnout?

Ano, pozemky jsou volně přístupné a je možné si je prohlédnout.

Má lokalita již hotové sítě a dopravní napojení?

Je zažádáno o přívod elektrické energie k jednotlivým parcelám.

Je vydán souhlas k napojení sjezdů pozemků na komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje.

V lokalitě není veřejný vodovod a kanalizace, zdroj vody lze řešit vrtem nebo studnou, odpadní vody jímkou nebo vsakem.

Jaká je velikost pozemků?

Velikost pozemků je různá a pohybuje se od 1 210 m2 do 1 740 m2.

Pouze pozemek 05 je menší a má rozlohu 219 m2.

Součástí pozemků 01, 02, 03 a 04 jsou dále přístupové pozemky o rozloze 34 m2, které budou Obcí Milín prodány vítězům aukcí za cenu 100, – Kč bez DPH za m2.

Detailní informace jsou uvedeny v podmínkách a jednotlivých Aukčních vyhláškách.

Pozemek 05 není určen pro individuální bytovou výstavbu (v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Milín musí mít pozemek určený pro individuální bytovou výstavbu min. rozlohu 1 200 m2.

Jak je zajištěná předškolní a školní péče o děti?

Mateřská škola (https://skolkaulesamilin.webnode.cz/) a základní škola (https://zsmilin.cz/) jsou v Obci Milín.

Obec garantuje přijetí všech dětí občanů s trvalým pobytem v obci.

Středoškolské vzdělávání je v širokém výběru dostupné v městě Příbram.

Jaká je dostupnost hromadné dopravy?

Lokalita je obsluhovaná autobusovou linkou D42 Petrovice – Příbram aut.nádr.

Jsou prodávané pozemky zatíženy věcnými břemeny?

Pozemky nejsou zatíženy věcným břemenem.