Seznam pozemků

číslo pozemku

01

02

03

04

05

06

číslo parcely

79/4 + 79/27

79/18

79/19

79/20

79/21

362/1 + 362/3

Výměra

1 382 m²

1 223 m²

1 250 m²

1 210 m²

219 m²

1 740 m²

Datum aukce

14. 7. 2022

28. 7. 2022

11. 8. 2022

25. 8. 2022

25. 8. 2022

14. 7. 2022

čas aukce

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

15:00 – 21:00

vyvolávací cena (včetně DPH)

1 672 220 Kč

1 479 830 Kč

1 512 500 Kč

1 464 100 Kč

264 990 Kč

2 105 400 Kč

koordinační situace 01 – 05

01

Parcela: 79/4 + 79/27

Výměra: 1 382 m2

Cena: 1 672 220 Kč

L

02

Parcela: 79/18

Výměra: 1 223 m2

Cena: 1 479 830 Kč

L

03

Parcela: 79/19

Výměra: 1 250 m2

Cena: 1 512 500 Kč

L

04

Parcela: 79/20

Výměra: 1 210 m2

Cena: 1 464 100 Kč

L

05

Parcela: 79/21

Výměra: 219 m2

Cena: 264 990 Kč

L
Koordinační situace

koordinační situace 06

06

Parcela: 362/1 + 362/3

Výměra: 1 740 m2

Cena: 2 105 400 Kč

L